14 januari 2022 Door Sylvia 0

Int. vrouwendag betekend veel voor LHBTI+ gemeenschap

Internationale vrouwendag 2022

De emancipatie van vrouwen kan ook in 2022 nog altijd beter. Dat geldt zeker voor vrouwen binnen de LHBTI+ gemeenschap. Vrouwen bekleden nog steeds niet veel hoge posities en krijgen zeker niet hetzelfde betaald als hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk. Onze premier staat zichzelf op de borst te kloppen dat de helft van zijn ministersploeg uit vrouwen bestaat: de ultieme emancipatie! Het is toch eigenlijk heel raar dat dit gegeven een bijzonderheid is?
Daarom is de Internationale vrouwendag in het leven geroepen. Maar waarom vieren we Internationale vrouwendag? Wat houdt Internationale vrouwendag in? En wanneer vieren we Internationale vrouwendag? En wat is de betekenis van Internationale vrouwendag voor de LHBTI+ gemeenschap?
In dit artikel vertellen we je alles over de geschiedenis van Internationale vrouwendag. Ook gaan we in op het belang van Internationale vrouwendag voor de LHBTI+ gemeenschap: waaronder de lesbische vrouwen en de transgender vrouwen.

Wat is Internationale vrouwendag?

Deze dag wordt ieder jaar op 8 maart gevierd. Het gevoel van solidariteit en de strijdbaarheid van vrouwen wereldwijd. Vrouwen komen met deze dag op voor hun rechten. Sinds 1996 is er elk jaar een thema. Voor 2022 is dat solidariteit.

Het ontstaan van Internationale vrouwendag

In New York gingen op 8 maart 1908 de vrouwen die in de textielindustrie werkten de straat op om te protesteren tegen de slechte omstandigheden waar ze in moesten werken, maar ook kwamen deze vrouwen op voor hun kiesrecht. Precies een jaar later, in 1909, werd de eerste vrouwendag georganiseerd in Amerika, om de eerdere gebeurtenissen te herdenken.
Op de Vrouwenconferentie van 1910 stelde de Duitse Clara Zetkin voor om ook een algemene vrouwendag te houden, net als in Amerika. Dit werd vanaf 1911 gedaan; in Nederland vanaf 1912.
Op 8 maart 1917 protesteerden ook de vrouwen in Sint Petersburg voor hun rechten. Omdat al deze protesten op dezelfde dag waren, heeft men deze dag gekozen om aandacht te vragen voor vrouwen en hun rechten. Pas in 1978 erkende de Verenigde Naties deze vrouwendag.
In de eerste helft van de 20e eeuw was het vooral gericht op kiesrecht voor vrouwen, maar toen dat wat algemener werd, werd de vrouwenbeweging een soort vredesbeweging tegen oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het feminisme weer op en ging het weer meer over vrouwenrechten.

De betekenis van Internationale vrouwendag voor de LHBTI+ gemeenschap

Geweld tegen vrouwen in het algemeen komt wereldwijd nog altijd veel voor. Ook binnen de LHBTI+ gemeenschap. De LHBTI+ gemeenschap is divers en bestaat ook uit lesbische vrouwen, transgender vrouwen, biseksuele vrouwen of intersekse personen. Omdat dit in veel landen niet als de standaard wordt gezien is er ook veel geweld tegen hen. In de afgelopen jaren zijn er in het kader van Internationale vrouwendag diverse activiteiten georganiseerd om deze groep lesbische vrouwen, biseksuele vrouwen, intersekse personen en transgender vrouwen onder de aandacht te brengen. Zo is er in 2014 rondom deze dag een conferentie ‘Vrouw en Veiligheid’ georganiseerd door het COC, Movisie en de politie.
Behalve geweld krijgen deze vrouwen vaak ook te maken met discriminatie. Ze ondervinden vaak weerstand als ze zwanger willen worden of een kindje willen adopteren. Ondanks aangepaste wetgeving is het meestal een stuk complexer dan voor een hetero-stel of een alleenstaande moeder.
In de jaren 70 van de vorige eeuw werd er door de Rechterlijke macht in Nederland vaak betwijfelt of vrouwen die voor hun LHBTI gevoelens uitkwamen in staat waren voor (hun) kinderen te zorgen. En tot 2014 moesten transgender vrouwen zich zelfs gedwongen laten steriliseren…en dat in Nederland! Pas in 2021 heeft de Nederlandse regering daar officiële excuses voor gemaakt. Ook in 2014 pas kwam er een wet die lesbisch ouderschap mogelijk maakte.

Internationale vrouwendag 2022

Elk jaar heeft deze vrouwendag een thema. In 2022 is het thema solidariteit. Om precies te zijn: V/M solidariteit – de kracht voor verandering.
Vrouwen willen al jaren vrijheid, gelijke rechten en gelijke behandeling. Nu wordt het tijd dat de mannen opstaan voor emancipatie, maar ook de solidariteit jegens vrouwen.
Op het platform www.internationale-vrouwendag.nl kun je vinden welke activiteiten er bij jou in de buurt worden georganiseerd op deze dag. Zo worden er diverse webinars en (online) lezingen georganiseerd, maar er worden ook films rondom het thema vertoond of (online) netwerkbijeenkomsten.

Bronnen

Bron 1: Koninklijke Bibliotheek
Bron 2: Harpers bazaar
Bron 3: COC en COC (over roze ouderschap)
Bron 4: College voor de Rechten van de mens (waar staat LHBTI precies voor?)

Meer LHBTI+ nieuws en informatie