draagmoederschap
20 september 2022 Door Sylvia 0

Juridische aspecten van draagmoederschap

In Nederland is draagmoederschap onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het staat de wensouders vrij om een ​​privéregeling te treffen met iemand die ze kennen en mogen haar de kosten van het baren van het kind vergoeden. Het is echter tegen de wet om commercieel draagmoederschap te promoten. We bespreken de juridische aspecten van draagmoederschap

Wanneer is draagmoederschap legaal of illegaal?

Draagmoederschap is onder bepaalde voorwaarden legaal

In Nederland is draagmoederschap toegestaan ​​onder de volgende voorwaarden:

  • De wensouders kunnen een persoonlijke regeling treffen met iemand die ze kennen, bijvoorbeeld een familielid of kennis. Ze mogen niet publiekelijk bekendmaken dat ze op zoek zijn naar een draagmoeder. Dit geldt ook voor berichten op sociale media.
  • De draagmoeder kan haar kosten vergoed krijgen.

Het promoten van commercieel draagmoederschap is illegaal in Nederland

Het promoten van commercieel draagmoederschap is bij wet verboden op grond van de artikelen 151b en 151c van het Wetboek van Strafrecht. De wet staat het volgende niet toe:

  • websites om reclame te maken voor draagmoederschap, namens mensen die op zoek zijn naar een draag moeder- of zelf een draagmoeder willen worden.
  • individuen om publiekelijk aan te kondigen, bijvoorbeeld op sociale media, dat ze op zoek zijn naar een draagmoeder – of dat ze draagmoeder willen worden.

De rechten van een draagmoeder

Draagmoeder is juridische moeder

Wanneer het kindje geboren wordt is de draagmoeder de juridische moeder. Het maakt daarbij niet uit of het kind genetisch aan haar verwant is of niet. Als de draagmoeder gehuwd is met een man, is haar echtgenoot automatisch de juridische vader van het kind. Zij zijn samen de draagouders.

Juridische overgang van draagouder naar wensouder

Om de wensouders juridische ouders van het kindje te maken is adoptie door een van beide wensouders noodzakelijk. Daarvoor moet het ouderlijk gezag van de draagouders worden beëindigd via de Rechtbank. Beide draagouders moeten hier toestemming voor geven. De overdracht van het ouderschap van de draagouders naar de wensouders is een ingewikkeld en langdurig proces waarbij verschillende procedures gevolgd moeten worden.

Wanneer de draagouders en wensouders hun wensen vooraf goed besproken hebben en beide aan het proces meewerken, is dit in de praktijk vaak geen probleem. Het blijft echter een spannend proces omdat er voor deze groep wensouders geen speciale wetgeving is die zich richt op de juridische overgang van het gezin van de draagouders naar het gezin van de wensouders.

Wensouderschapsverlof

Het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstemming pleit niet alleen voor een goede wet rondom de overgang van het juridisch ouderschap, maar ook voor verlof rond de geboorte van het kind. Wanneer deze wet aangenomen wordt krijgen wensouders straks verlof rond de geboorte van het kind wat zij uit draagmoederschap krijgen. Het zou dan om een periode van zes aaneengesloten weken wensouderschapverlof gaan. De wet arbeid en zorg (Wazo) moet hiervoor worden aangepast.

Het wensouderschapsverlof kan vier weken voor de uitgerekende bevaldatum van de draagmoeder door de wensouders worden opgenomen. Wanneer je als wensouder werknemer bent heb je recht op een uitkering van het UWV van 100% dagloon voor een periode van zes weken verlof. Dit is gelijk aan het verlof bij adoptie en pleegzorg. De draagmoeder behoudt het gebruikelijke recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Bron: Rijksoverheid.nl Fiom.nl