adoptie door meemoeder
26 augustus 2022 Door Sylvia 0

Voorwaarden van een Nederlands kind adopteren

Wie een kind uit Nederland wil adopteren, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. We geven je een overzicht van de voorwaarden van een Nederlands kind adopteren. Waar moet je aan voldoen al stel, bij partneradoptie of adoptie door de duomoeder?

Voorwaarden voor stellen die een kind adopteren

Wanneer je een Nederlands kind binnen Nederland wilt adopteren moet je minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind dat je wilt adopteren. Voor stellen gelden nog een aantal specifieke voorwaarden:

Adoptie door paren van hetzelfde geslacht of van verschillende geslachten

Koppels moeten minimaal 3 jaar samenwonen als ze de adoptieprocedure starten. Zij moeten dit kunnen aantonen met een samenlevingscontract of gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Ze moeten ook minstens een jaar voor het kind zorgen en het opvoeden. Het paar hoeft niet getrouwd te zijn.

Adoptie door één ouder (partneradoptie)

Een kind kan worden geadopteerd door de nieuwe partner van de biologische vader of moeder. Deze vorm van adoptie door één persoon wordt partneradoptie genoemd. De partner moet bij aanvang van de adoptieprocedure minimaal 3 jaar bij de juridische ouder hebben gewoond en minimaal een jaar voor het kind hebben gezorgd.

Adoptie door duomoeder (vrouwelijke partner van de biologische moeder)

De voorwaarden voor samenwonen en zorg voor het kind gelden niet voor de vrouwelijke partner van de biologische moeder. Een vrouw kan het kind van haar partner voor of na de geboorte adopteren.

Algemene voorwaarden voor adoptie van een Nederlands kind

Naast de voorwaarden die specifiek gelden voor stellen, partners en meemoeders, zijn er een aantal algemene voorwaarden.

  • De adoptie moet in het belang van het kind zijn.
  • Als de biologische ouder(s) niet meer voor hun kind kunnen zorgen is het eerst aan de rechter om te bepalen of deze de rol als ouder nog kan en wil vervullen.
  • Het kind is minderjarig. Een kind van 12 jaar of ouder moet zelf akkoord gaan met de adoptie.
  • Grootouders mogen hun eigen kleinkind niet adopteren.
  • Je moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind dat je wilt adopteren.

Een adoptieprocedure starten

Als je een Nederlands kind wilt adopteren, moet je eerst een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

Gezamenlijk ouderlijk gezag als alternatief voor adoptie

Als adoptie niet mogelijk of wenselijk is, is het wellicht mogelijk om het ouderlijk gezag over het kind te delen. Zie hier voor Gezag en juridische ouderschap bij LHBTI+ gezinnen.

Op Adoptie.nl vind je meer uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Bron: Rijksoverheid.nl